Doanh nghiệp niêm yết

SNG: THÔNG BÁO NGÀY ĐKCC TRẢ CỔ TỨC NĂM 2006 (2000 ĐỒNG/CP) VÀ HỌP ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán để hưởng cổ tức và ĐHCĐ thường niên của CTCP Sông Đà 10.1 (MCK: SNG) như sau:

-          Tên tổ chức phát hành: CTCP Sông Đà 10.1

-          Mã chứng khoán: SNG

-          Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-          Mệnh giá: 10.000 đồng

-          Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2007

-          Lý do và mục đích:

(1): Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2007

+ Thời gian thực hiện dự kiến: 30/3/2007

+ Địa điểm thực hiện dự kiến: Số 20 Lê Hồng Phong, Tp Pleiku, Gia Lai

+ Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền

+ Tỷ lệ thực hiện: 01 quyền – 01 phiếu biểu quyết

+ Các thức thực hiện: Đại hội cổ đông thường niên

+ Nội dung cuộc họp:

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2006 và kế hoạch năm 2007;

Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2006.

         (2): Tạm trả cổ tức năm 2006

          + Thời gian thực hiện: 16/4/2007

          + Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phần (1 cổ phần được nhận 2.000 đồng)

          + Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi khách hàng mở tài khoản lưu ký;

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu mang CMND và nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, CTCP Sông Đà 10.1 vào các ngày làm việc kể từ ngày 16/4/2007.

-             Ngày giao dịch không hưởng cổ tức và hưởng quyền:

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 13/03/2007

+ Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 14/03/2007

Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1, bên mua vẫn được hưởng cổ tức và hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 13/3, 14/03/2007

Trung tâm Lưu ký chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SNG ngày 14/3, 15/3, 16/3/2007.

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: