Doanh nghiệp niêm yết

DHT: CTCP Dược phẩm Viễn Đông - cổ đông lớn đã mua 1.018.600 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Dược phẩm Hà Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên cổ đông lớn: CTCP Dược phẩm Viễn Đông
  • Mã chứng khoán sở hữu: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.018.600 CP (tương đương với 24,71% trên tổng số vốn điều lệ)
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.018.600 CP (tương đương với 24,71% trên tổng số vốn điều lệ)
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 21/6/2010 đến ngày 23/6/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: