Doanh nghiệp niêm yết

SNG: ÔNG PHÙNG VĂN VÂN - PHÓ GIÁM ĐỐC ĐÃ BÁN 3.000 CỔ PHIẾU

Căn cứ vào Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Phùng Văn Vân về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Sông Đà 10.1, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo như sau:

1.       Tên người thực hiện giao dịch: Phùng Văn Vân

2.       Chức vụ: Phó Giám đốc công ty

3.       Mã chứng khoán giao dịch:  SNG

4.       Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 8.960 cổ phiếu

5.       Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (Bán): 3.000 cổ phiếu

6.       Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 5.960 cổ phiếu (chiếm 0.314% vốn điều lệ của công ty)

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo./.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: