Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Lê Văn Dũng - cổ đông lớn - đã bán 766.300 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn thuộc CTCP Dược phẩm Hà Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên cổ đông lớn: Lê Văn Dũng               
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Mã chứng khoán sở hữu: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 790.800 CP (tương đương với 19,18% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành);
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 600.000 CP (tương đương với 14,55% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  • Số lượng cổ phiếu đã bán:  766.300 CP (tương đương với 18,59% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành);
  • Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch bán: 24.500 CP (tương đương với 0,06% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành);
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn HNX
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
  • Ngày thực hiện giao dịch: từ ngày 18/6/2010 đến ngày 21/6/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: