Doanh nghiệp niêm yết

SNG: ÔNG HOÀNG LÊ SỬ - PHÓ GIÁM ĐỐC ĐĂNG KÝ BÁN10.000 CỔ PHIẾU

Căn cứ yêu cầu giao dịch của cổ phiếu của Ông Hoàng Lê Sử về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Sông Đà 10.1, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo như sau:

1. Tên người thực hiện giao dịch: Hoàng Lê Sử

2. Chức vụ: Phó Giám đốc

3. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 11.600 cổ phiếu

4. Số cổ phiếu giao dịch: 10.000 cổ phiếu

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu người liên quan nắm giữ: không

6. Phương thức thực hiện giao dịch: Thoả thuận và báo giá

7. Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu kinh tế Gia đình

8. Thời gian giao dịch: Từ 10/08/2007 đến 10/12/2007

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: