Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Văn Mạnh

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn thuộc CTCP Dược phẩm Hà Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên cổ đông lớn: Lê Văn Mạnh
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Mã chứng khoán sở hữu: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện mua: 0 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: Không thực hiện đăng ký giao dịch
  • Số lượng cổ phiếu đã thực hiện mua: 385.100 CP (tương đương với 9,34% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 385.100 CP (tương đương với 9,34% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  • Ngày thực hiện giao dịch: từ ngày 01/7/2010 đến ngày 09/7/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: