Doanh nghiệp niêm yết

SNG: ÔNG ĐINH THẾ ĐIỆP - THÀNH VIÊN BKS ĐĂNG KÝ BÁN 4.900 CỔ PHIẾU

Căn cứ theo yêu cầu của ông Đinh Thế Điệp, cổ đông nội bộ CTCP Sông Đà 5.05, TTGDCK Hà Nội xin thông báo về giao dịch của các cổ đông nội bộ này như sau:
  • Tên người thực hiện giao dịch: Đinh Thế Điệp

  • Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

  • Số lượng cổ phần nắm giữ: 4.960 cổ phiếu

  • Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 4.900 cổ phiếu

  • Phương thức thực hiện: Giao dịch báo giá

  • Mục đích: Giải quyết việc gia đình

  • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 10/10/2007 đến 31/12/2007

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: