Doanh nghiệp niêm yết

SNG: ÔNG PHÙNG VĂN VÂN - PHÓ TGĐ ĐĂNG KÝ BÁN 5.960 CỔ PHIẾU

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về giao dịch của các cổ đông nội bộ CTCP Sông Đà 10.1:
  • Tên người thực hiện giao dịch: Phùng Văn Vân
  • Chức vụ: Phó Giám đốc
  • Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.960 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 5.960 cổ phiếu
  • Phương thức thực hiện: Giao dịch báo giá và thỏa thuận
  • Mục đích: Giải quyết việc gia đình
  • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 15/10/2007 đến 31/12/2007
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: