Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Bà Nguyễn Thị Thanh Huế - cổ đông lớn đã thực hiện mua 278.100 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn thuộc CTCP Dược phẩm Hà Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên cổ đông lớn: Nguyễn Thị Thanh Huế
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Mã chứng khoán sở hữu: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện mua: 0 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: Không thực hiện đăng ký giao dịch
  • Số lượng cổ phiếu đã thực hiện mua:  278.100 CP (tương đương với 6,75% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi mua: 278.100 CP (tương đương với 6,75% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  • Ngày thực hiện giao dịch: ngày 12/7/2010 
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: