Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Nguyễn Văn Tuân - cổ đông lớn đã bán 200.000 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn thuộc CTCP Dược phẩm Hà Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

  • Tên cổ đông lớn: Nguyễn Văn Tuân
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Mã chứng khoán sở hữu: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 334.500 CP (tương đương với 8,11% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành);
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP (tương đương với 4,84% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  • Số lượng cổ phiếu đã bán:  200.000 CP (tương đương với 4,84% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành);
  • Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch bán: 134.500 CP (tương đương với 3,26% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành);
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn HNX
  • Ngày thực hiện giao dịch: từ ngày 24/6/2010 đến ngày 08/7/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: