Doanh nghiệp niêm yết

DHT: CTCP Dược phẩm Viễn Đông, cổ đông lớn đã bán 1.018.600 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn thuộc CTCP Dược phẩm Hà Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên người thực hiện giao dịch: CTCP Dược phẩm Viễn Đông
  • Điện thoại liên hệ: 08 39910866   
  • Mã chứng khoán giao dịch: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.018.600 CP (tương đương với 24,71% vốn điều lệ)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.018.600 CP (tương đương với 24,71% vốn điều lệ)
  • Số lượng cổ phiếu đã bán:  1.018.600 CP (tương đương với 24,71% vốn điều lệ);
  • Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch bán: 0 CP;
  • Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận trên sàn HNX
  • Ngày thực hiện giao dịch: từ ngày 19/7/2010 đến ngày 28/7/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: