Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

  • Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Sông Đà 10.1 (MCK:  SNG).
  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bẩy 
  • Chức vụ: Thành viên HĐQT Mã chứng khoán giao dịch: SNG 
  • Số lượng cổ phần nắm giữ: 4.800 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 4.800 cổ phiếu Mục đích: Tiêu dùng cá nhân
  • Thời gian thực hiện giao dịch: Từ 20/3/2008 đến 21/4/2008.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: