Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Nguyễn Văn Tuân, cổ đông lớn đã mua 750.000 CP

Căn cứ báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Dược phẩm Hà Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên cổ đông lớn: Nguyễn Văn Tuân
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Mã chứng khoán sở hữu: DHT 
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP 
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 750.000 CP (tương đương với 18,19% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
  • Số lượng CP nắm giữ sau khi mua: 750.000 CP (tương đương với 18,19% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
  • Ngày giao dịch trở thành cổ đông lớn: ngày 28/7/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: