Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Ngày 08/01/2008, TTGDCK Hà Nội nhận được báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ CTCP Sông Đà 10.1 (MCK:SNG). Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bảy Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT Mã chứng khoán giao dịch: SNG Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 9.800 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 5.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 4.800 cổ phiếu Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 25/10/2007 đến 31/12/2007.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: