Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Thay đổi nhân sự

Ngày 24/8/2009, SGDCK Hà Nội nhận được công văn số 65CT/TCKT ngày 21/8/2009 của CTCP Sông Đà 10.1 (Mã CK: SNG) về việc thay đổi nhân sự của Công ty, SGDCK Hà Nội thông báo như sau:
  • Bổ nhiệm lại ông Thái Doãn Tân – Kỹ sư khai thác lộ thiên - giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II, thời hạn 5 năm kể từ ngày 20/7/2009;
  • Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Tánh – Kỹ sư khai thác hầm lò - giữ chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/8/2009;
  • Bổ nhiệm lại ông Phùng Văn Vân – Kỹ sư chế tạo máy - giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty nhiệm kỳ II, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/8/2009;
  • Ông Trần Quốc Hùng - Cử nhân kinh tế - được bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 1/6/2009.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: