Doanh nghiệp niêm yết

SNG: 4/5/2009, ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành trả cổ tức năm 2008, với tỷ lệ 25%/CP

Căn cứ công văn số 502/TB-TTLK ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Trung tâm Lưu ký, TTGDCK Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

 

-    Tên tổ chức phát hành: CTCP Sông Đà 10.1

-    Mã chứng khoán: SNG

-    Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                       

-    Mệnh giá: 10.000 đồng

-    Ngày đăng ký cuối cùng: 4/5/2009

-    Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/4/2009 (đối với giao dịch có thời hạn thanh toán T+3)

Riêng đối với giao dịch có thời hạn thanh toán T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 28/4/2009.

-    Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2008 bằng tiền

+ Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.500 đồng)

+ Thời gian thực hiện: 29/5/2009

+ Địa điểm thực hiện:

Chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản

Chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán CTCP Sông Đà 10.1, khi đi mang theo CMTND.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SNG ngày 29/4, 4/5, 5/5/2009.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: