Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2009

Căn cứ công văn của CTCP Sông Đà 10.1, TTGDCKHN thông báo về Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Sông Đà 10.1 như sau:

 

  • Thời gian: 7h30 ngày 27/3/2009;
  • Địa điểm: Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai – Số 1 Phù Đổng, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai
  • Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của CTCP Sông Đà 10.1 đến ngày 5/3/2009.
  • Cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự họp với Ban tổ chức theo hình thức điện thoại hoặc fax giấy đăng ký dự họp (hoặc giấy uỷ quyền dự họp) đến Văn phòng công ty trước ngày 25/3/2009 theo địa chỉ sau:
    • CTCP Sông Đà 10.1 - Số 138 Lê Lợi, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai
    • Điện thoại: 0593 716846               Fax: 0593 716845
    • Website: www.songda10-1.com.vn
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: