Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Bà Trần Thu Thảo, cổ đông lớn đăng ký bán 511.500 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của Trần Thu Thảo, cổ đông lớn CTCP Dược phẩm Hà Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên người thực hiện giao dịch: Trần Thu Thảo
  • Số CMND: 172698953    
  • Mã chứng khoán giao dịch: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 511.500 CP (tương đương với 12,41% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 511.500 CP (tương đương với 12,41% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu;
  • Phương thức giao dịch: khớp lệnh hoặc thỏa thuận
  • Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 25/8/2010 đến ngày 20/10/2010.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: