Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Vừa qua, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch và bản Giải trình về việc chậm công bố thông tin kết quả giao dịch của ông Nguyễn Văn Bảy - cổ đông nội bộ CTCP Sông Đà 10.1, Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo kết quả giao dịch như sau:
  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bảy
  • Chức vụ: Thành viên HĐQT
  • Mã chứng khoán giao dịch: SNG
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.800 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 4.800 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đã giao dịch (bán): 4.800 cổ phiếu
  • Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 29/8 – 29/9/2008
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 0 cổ phiếu
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: