Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Ngày 28/8/2008, TTGDCK Hà Nội đã nhận được báo cáo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Bẩy - Cổ đông nội bộ CTCP Sông Đà 10, TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Bẩy
  • Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT
  • Mã chứng khoán giao dịch: SNG
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi thực hiện giao dịch: 4.800 CP
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 4.800 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: tiêu dùng cá nhân
  • Thời gian giao dịch dự kiến: từ ngày 29/8/2008 đến ngày 29/9/2008.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: