Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Bà Nguyễn Thị Thanh Huế, cổ đông lớn đã bán 0 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn thuộc CTCP Dược phẩm Hà Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên cổ đông lớn: Nguyễn Thị Thanh Huế
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Mã chứng khoán sở hữu: DHT 
  •   Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 278.100 CP (tương đương với 6,75% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) 
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 278.100 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã thực hiện bán:  0 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 278.100 CP (tương đương với 6,75% số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
  • Ngày thực hiện giao dịch: từ ngày 25/8/2010 đến ngày 20/10/2010.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: