Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2007

Căn cứ Thông báo số 502/TB-TTLK ngày 25/04/2008 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2007 của CTCP Sông Đà 10.1 (MCK: SNG). Tên tổ chức phát hành: CTCP Sông Đà 10.1 Mã chứng khoán: SNG Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2008 Ngày giao dịch không hưởng quyền: Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 8/05/2008 Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 9/05/2008 Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 8/5 và 9/5/2008 Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2007 Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 2.500 đồng) Thời gian thực hiện: 29/5/2008 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SNG vào các ngày 9/5, 12/5 và 13/5/2008.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: