Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Nguyễn Văn Tuân, cổ đông lớn đã bán 0 CP

Căn cứ báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn thuộc CTCP Dược phẩm Hà Tây, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau: 

  • Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Tuân
  • Mã chứng khoán giao dịch: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 750.000 CP (tương đương với 18,19% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành) 
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 750.000 CP (tương đương với 18,19% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
  • Số lượng cổ phiếu đã thực hiện bán:  0 CP 
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 750.000 CP (tương đương với 18,19% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành)
  • Ngày thực hiện giao dịch: từ ngày 25/8/2010 đến ngày 20/10/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: