Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ngày chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2008

Căn cứ Thông báo số 286/TB-TTLK ngày 12/03/2008 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà Nội thông báo về ngày đăng ký cuối cùng CTCP Sông Đà 10.1 (MCK:  SNG). Tổ chức đăng ký giao dịch: CTCP Sông Đà 10.1 Trụ sở chính: 138 Lê Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại: 059.716846 Fax : 059.716845 Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sông Đà 10.1 Mã chứng khoán: SNG Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2008 Ngày giao dịch không hưởng quyền: Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 21/03/2008 Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 24/03/2008 Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền vào ngày 21, 24/03/2008 Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2007 Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần - 01 phiếu biểu quyết Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày /04/2008 Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hoàng Anh, Gia Lai, Số 1 Phù Đổng, thành phố Pleiku Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SNG: Ngày 24/03, 25/03 và 26/03/2008.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: