Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011

Căn cứ thông báo số 126/TB-VSD ngày 13/01/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHTnhư sau:

  • Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông                                                               
  • Mệnh giá: 10.000 đồng 
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2011
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2011
  • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011
  • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết 
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến giữa tháng 2/2011
  • Địa điểm thực hiện: Số 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
  • Nội dung đại hội: Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu và sửa đổi điều lệ
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: