Doanh nghiệp niêm yết

SNG: CTCP Sông Đà 10 - tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 115.100 CP

Căn cứ đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Sông Đà 10.1, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1.     Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Sông Đà 10
2.     Mã chứng khoán giao dịch: 
SNG
3.     Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 915.100 CP (Tương đương 48,16%/VĐL)
4.     Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trần Ngọc Lan
5.     Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
6.     Quan hệ nhân thân với tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
7.     Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 115.100 CP (Tương đương 6,06%/VĐL)
8.     Mục đích thực hiện giao dịch: Đáp ứng nhu cầu vốn SXKD
9.     Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 28/04/2010 đến ngày 26/06/2010. 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: