Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2011

 

Sở GDCK Hà Nội đã nhận được công bản số 77/CV-DHT ngày 11/03/2011 của CTCP Dược phẩm Hà Tây về việc báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 (lần 2). Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 của CTCP Dược phẩm Hà Tây tại văn bản đính kèm.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: