Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chi trả cổ tức năm tài chính 2009 (25%) - 26/04/2010

Căn cứ thông báo số 1061/TB-VSD ngày 13/04/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SNG như sau:


Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng
Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2010
Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 21/04/2010

Lý do và mục đích:


+ Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
+ Chi trả cổ tức năm tài chính 2009 bằng tiền< P>

1. Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền mua được nhận thêm 01 cổ phần mới)
- Xử lý cổ phần không đăng ký mua hết: Trong trường hợp số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu không được đăng ký mua hết thì sẽ được bán cho Quỹ đồng nghiệp Sông Đà 10.1 với giá là 15.000 VNĐ/cổ phần
- Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/05/2010 đến ngày 01/06/2010
- Thời gian đăng ký đặt mua: Từ ngày 12/05/2010 đến ngày 08/06/2010
- Người có quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác với giá thỏa thuận và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba)

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 10.1, Địa chỉ: số 138 Lê Lợi – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai


* Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán: (đối với cổ đông chưa lưu ký)

- Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Sông Đà 10.1
- Số tài khoản: 62010000006575
- Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai


2. Chi trả cổ tức năm tài chính 2009 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 25% (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng )
- Thời gian thực hiện:  28/05/2010;
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 10.1, Địa chỉ: số 138 Lê Lợi – TP Pleiku – Tỉnh Gia Lai từ ngày 28/05/2010 (Khi đến nhận cổ tức yêu cầu mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương)
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: