Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ngày 20/06/2011, ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2011
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2011
3. Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

  •  Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
  •  Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 6/2011 hoặc đầu tháng 7/2011
  •  Địa điểm tổ chức họp: Số 10A Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội.
  •  Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: