Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2009

 

Ngày 07/04/2010, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/04/2010 của CTCP Sông Đà 10.1 về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Nghị quyết đã thông qua một số nội dung như sau:
  • Kết quả SXKD năm 2009
  • Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009, trong đó tỷ lệ chia cổ tức là 25% bằng tiền mặt.
  • Kế hoạch kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính là: doanh thu 230,3 tỷ đồng, lợi nhuận 30,1 tỷ đồng, giá trị SXKD 260,2 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức 20%.
  • Thông qua việc xử lý số cổ phần không bán hết trong đợt phát hành riêng lẻ 605.000 cổ phần
  • Và một số vấn đề khác.
  •  

Chi tiết xin xem tại file đính kèm./.
 

Tệp đính kèm:   SNG NQDHDCD.doc

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: