Doanh nghiệp niêm yết

SNG: CTCP Sông Đà 10 - tổ chức có liên quan với Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 310.000 cổ phiếu

Căn cứ báo cáo cổ phiếu của tổ chức có liên quan (NCLQ) với cổ đông nội bộ của CTCP Sông Đà 10.1, Sở GDCK Hà Nội thông báo như sau:
  • Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Sông Đà 10
  • Mã chứng khoán giao dịch:  SNG
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.210.000 CP
  • Tên của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trần Ngọc Lan
  • Chức vụ của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 310.000 CP
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 30/03/2010 đến ngày 30/05/2010
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: