Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ngày 10/08/2011, ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ thông báo số 3090/TB-VSD ngày 25/07/2011 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHT như sau :

 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2011
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2011
 • Lý do và mục đích: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
 • Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 1.335.480 CP
 • Tỷ lệ thực hiện: 100:32,3941 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 32,3941 cổ phiếu mới)
 • Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu.
 • Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 • Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh, cổ phần không được đăng ký mua hết: Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần không được cổ đông hiện hữu đăng ký mua hết và số lượng cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị cho các cổ đông khác với giá không thấp hơn gia bán cho các cổ đông hiện hữu.
 • Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 875 cổ phần, theo tỷ lệ thực hiện quyền là 100:32,3941 khi đó số lượng cổ phần mà cổ đông A được quyền mua thêm là (875*32,3941)/100 = 283,44 cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được mua thêm 283 cổ phần.
 • Quy định về chuyển nhượng:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 31/08/2011 đến ngày 23/09/2011.
+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần và không được chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Quy định về chứng khoán đặt mua
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
+ Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt mua: Từ ngày 31/08/2011 đến ngày 27/09/2011

 • Địa điểm thực hiện

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền đặt mua tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền đặt mua tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân.
- Thông tin tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
+ Số tài khoản: 201013242517
+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội - Habubank, Chi nhánh Hà Đông.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: