Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 - 11/03/2010

Căn cứ thông báo số 520/TB-VSD ngày 26/02/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SNG như sau:
  • Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông                                                              
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2010
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2010
  • Lý do và mục đích:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
  • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết
  • Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 03/04/2010;
  • Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Khách sạn Hoàng Anh - Gia Lai - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai
  • Thời gian, địa điểm Công ty sẽ thông báo chính thức và gửi thư mời cho các cổ đông.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: