Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ngày đăng ký cuối cùng xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Căn cứ thông báo số 2476/TB-TTLK ngày 23/11/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, SGDCK Hà Nội trân trọng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng đối với cổ phiếu SNG như sau:
 • Tên TCPH: CTCP Sông Đà 10.1
 • Mã chứng khoán:   SNG
 • Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2009
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền : Đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 30/11/2009(Lưu ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1 bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 30/11/2009, 01/12/2009)
 • Lý do và mục đích: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
 • Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần - 01 phiếu biểu quyết.
 • Thời gian thực hiện: 15/12/2009
 • Nội dung thực hiện:
 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
 2. Thông qua phương án sử dụng vốn huy động
 3. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: