Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

 

 
CTCP Sông Đà 10.1 (mã chứng khoán: SNG) cho biết về kết hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm đã được hội đồng quản trị công ty thông qua.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, SNG đặt các mục tiêu như: Giá trị sản xuất kinh doanh đạt 100,158 tỷ đồng, doanh thu là 100,507 tỷ đồng, lợi nhuận là 11,219 tỷ đồng và kế hoạch đầu tư 36,556 tỷ đồng.

Để thực hiện các mục tiêu trên, HĐQT công ty cho biết sẽ tập trung công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất tại các công trình công ty thi công như: Thủy điện Xêkaman1, Thủy điện Đồng Nai 4, Thủy điện Đắk Mi 4. Chuẩn bị triển khai thi công Thủy điện ĐắK Mi 3.

Mặt khác, sắp xếp lại đội ngũ nhân lực, rà soát máy móc thiết bị để hoàn thành các nhiệm vụ của công ty.

Thực hiện việc triển khai tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án đầu tư của công ty.

HĐQT công ty cũng thông qua kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2009. Cụ thể, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2009 đạt 65,838 tỷ đồng, tăng 155,7% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 40,1 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 101,662 tỷ đồng, tăng 217% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 69,6 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 đạt 5,815 tỷ đồng, tăng 143,35% so với cùng kỳ (tương đương tăng 3,427 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 9,467 tỷ đồng, tăng 165,49% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 5,9 tỷ đồng).

Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý II là 3.061 đồng, lũy kế 6 tháng EPS đạt 4.983 đồng.

Kế hoạch trong năm 2009, công ty đặt các chỉ tiêu cụ thể như doanh thu đạt 161,04 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 19,014 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 12,737 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức là 20%. Như vậy, nếu kế hoạch 6 tháng cuối năm hoàn thành, SNG sẽ đạt  trên 21 tỷ đồng lợi nhuận.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/8, cổ phiếu SNG tăng 2.900 đồng (tương đương tăng 5,97%) lên 51.500 đồng/cổ phiếu và có 16.900 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công.

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: