Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Bà Nguyễn Như Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 500.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Như Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Hà Tây - như sau:

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Như Hoa
 • Mã chứng khoán: DHT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Cảnh Thắng
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
 • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
 • Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ sở hữu
 • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/09/2011
 • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 14/11/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: