Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Thông báo đăng ký mua 250.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Căn cứ theo đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Sông Đà 10.1, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
 • Tên tổ chức niêm yết: CTCP Sông Đà 10.1
 • Địa chỉ trụ sở chính: 138 Lê Lợi – Thành phố Pleiku- Tỉnh Gia Lai
 • Vốn điều lệ: 38.950.000.000 đồng
 • Mã chứng khoán giao dịch: SNG
 • Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
 • Số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký mua: 250.000 CP
 • Mục đích mua: Mua lại làm cổ phiếu quỹ
 • Nguồn vốn dùng để mua: Quỹ đầu tư phát triển
 • Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 08/11/2010
 • Ngày kết thúc giao dịch: 31/12/2010
 • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
 • Tên công ty chứng khoán được ủy quyền giao dịch: Công ty TNHH chứng khoán BIDV-TP HCM
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: