Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ngày 05/10/2011, ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu của CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã CK: DHT) như sau:
1.       Ngày đăng ký cuối cùng: 05/10/2011
2.       Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/10/2011
3.       Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

  • Tỷ lệ thực hiện: 20% (Người sở hữu 100 cổ phần được nhận 20 cổ phần mới)
  •  Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 199 cổ phần, theo tỷ lệ trả cổ tức là 20% khi đó cổ tức mà cổ đông A được nhận là: (199*20)/100=39,8 cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được nhận 39 cổ phần.. Số lượng cổ tức trả bằng cổ phiếu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn được Hội đồng quản trị đưa vào cổ phiếu quỹ..
  • Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây - Số 10 A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: