Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Ngày 22/10/2010, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Căn cứ công văn ngày 13/10/2010 của CTCP Sông Đà 10.1 về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu SNG niêm yết bổ sung theo Quyết định số 762/QĐ-SDCKHN ngày 13/10/2010, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Sông Đà 10.1;
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
  • Mã chứng khoán: SNG
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
  • Số lượng cổ phiếu niêm yết bổ sung: 1.995.000 cổ phiếu (Một triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn cổ phiếu);
  • Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 19.950.0000.000 đồng  (Mười chín tỷ chín trăm năm triệu đồng);
  • Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 3.895.000 cổ phiếu (Ba triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn cổ phiếu);
  • Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 38.950.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng);
  • Ngày giao dịch chính thức:.Thứ Sáu, ngày 22/10/2010.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: