Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Hoàng Văn Tuế - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đăng ký mua 300.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Văn Tuế - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Tuế
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
  • Mã chứng khoán: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.964 CP (tỷ lệ 0,46%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/10/2011
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/12/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: