Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Lê Xuân Thắng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 300.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của ông Lê Xuân Thắng - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Xuân Thắng
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
  • Mã chứng khoán: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 61.930 CP (tỷ lệ 1,5%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/10/2011
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/12/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: