Doanh nghiệp niêm yết

SNG : Được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 57/2006/GCNCP-CNVSD-1 ngày 30/09/2010 thay đổi lần thứ nhất do đăng ký chứng khoán bổ sung cho CTCP Sông Đà 10.1 như sau:


Tổ chức phát hành:CTCP Sông Đà 10.1
Tên giao dịch:CTCP Sông Đà 10.1
Trụ sở chính:Xã Iamơnông, Huyện Chưpảh, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:(84-59) 3716 846            Fax: (84-59) 3716 845
Vốn điều lệ:38.950.000.000 đồng

Giấy CNĐKKD số 5900320001 do Sở KH & ĐT Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 20/07/2004; cấp thay đổi lần thứ 4 ngày 12/08/2010.

Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 30/09/2010.
Tên chứng khoán:Cổ phiếu CTCP Sông Đà 10.1
Mã chứng khoán: 
SNG
Mã ISIN : VN000000SNG6
Sàn giao dịch:HASTC
Mệnh giá:10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 1.995.000 cổ phiếu(Một triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn cổ phiếu)
Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 19.950.000.000 đồng(Mười chín tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng)

Tổng số chứng khoán đăng ký: 3.895.000 cổ phiếu(Ba triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 38.950.000.000 đồng(Ba mươi tám tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng)

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: