Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Ngô Văn Chinh - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 150.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của ông Ngô Văn Chinh - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Văn Chinh
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  • Mã chứng khoán: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.960 CP (tỷ lệ 1,96%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/10/2011
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/12/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: