Doanh nghiệp niêm yết

Chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP Sông Đà 10.1

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Sông Đà 10.1  được niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 515/UBCK – GCN ngày 10/02/2010 của UBCKNN với những nội dung sau:
  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCP Sông Đà 10.1
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mã chứng khoán:  SNG
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 1.995.000 cổ phiếu (Một triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn cổ phiếu)
  • Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 19.950.000.000 đồng (Mười chín tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng)
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: