Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Bà Nguyễn Như Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 442.700 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Như Hoa - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Hà Tây - như sau:

 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Như Hoa
 • Mã chứng khoán: DHT
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 57.300 CP (tỷ lệ 1,39%)
 • Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Cảnh Thắng
 • Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
 • Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
 • Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
 • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
 • Số lượng cổ phiếu đã mua: 442.700 CP
 • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 12,13%)
 • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: do đã được hưởng cổ tức năm 2 2010 bằng cổ phiếu có số lượng là 57.300, đúng theo khối lượng ddax đăng ký
 • Ngày bắt đầu giao dịch: 15/09/2011
 • Ngày kết thúc giao dịch: 28/10/2011
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: