Doanh nghiệp niêm yết

Chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho SNG

Ngày 27/4/2010, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 275/QĐ-UBCK chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần Sông Đà 10.1 (SNG: HNX) gia hạn Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 515/UBCK-GCN ngày 10/2/2010 đến hết ngày 10/6/2010.


 Theo Giấy chứng nhận số 515/UBCK-GCN, Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 được phép chào bán 2.600.000 cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó:

  • 1.900.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu;
  • 95.000 cổ phiếu chào bán cho cán bộ chủ chốt;
  •  605.000 cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.

 Trong thời gian gia hạn Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 phải hoàn thành việc phân phối cổ phiếu.
           
Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 có vốn điều lệ 19 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại Công trường Thủy điện Sê San 3, Xã Ia Mơ Nông, Huyện Chư Pảh, Tỉnh Gia Lai.

Theo UBCKNN
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: