Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Hoàng Trọng Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 400.000 CP

Giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Trọng Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Dược phẩm Hà Tây - như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trọng Nguyên
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
  • Mã chứng khoán: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 500.000 CP (tỷ lệ 12,13%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP
  • Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
  • Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  • Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/12/2011
  • Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/12/2012
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: