Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Hoàng Văn Tuế - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã mua 200.000 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Hoàng Văn Tuế - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Văn Tuế
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
  • Mã chứng khoán: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.964 CP (tỷ lệ 0,46%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 200.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 218.964 CP (tỷ lệ 5,31%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do lượng cổ phiếu bán ra trên thị trường thấp
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 10/10/2011
  • Ngày kết thúc giao dịch: 05/12/2011.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: