Doanh nghiệp niêm yết

DHT: Ông Ngô Văn Chinh - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 80.000 CP

Kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Ngô Văn Chinh - Trưởng Ban kiểm soát CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:

  • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Văn Chinh
  • Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
  • Mã chứng khoán: DHT
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.960 CP (tỷ lệ 1,96%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu đã mua: 80.000 CP
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 160.960 CP (tỷ lệ 3,9%)
  • Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do lượng cổ phiếu bán ra trên thị trường -thấp.
  • Ngày bắt đầu giao dịch: 10/10/2011
  • Ngày kết thúc giao dịch: 05/12/2011.
Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: