Doanh nghiệp niêm yết

SNG: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011

 

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 số 01/NQ-ĐHĐCĐ họp ngày 30/03/2011 của CTCP Sông Đà 10.1 
 
Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 cụ thể: 

Thông qua kết quả SXKD năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau: 
Tổng giá trị SXKD: 241,5 tỷ/260,232 tỷ đồng đạt 93% KH năm
Doanh thu: 215,204 tỷ/230,313 tỷ đồng đạt 93% KH năm
Lợi nhuận: 27,31 tỷ/30,108 tỷ đồng đạt 91% KH năm

Thông qua kế hoạch SXKD năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau: 
Tổng giá trị SXKD: 326,55 tỷ đồng
Tổng doanh số: 314,059 tỷ đồng
Tổng giá trị doanh thu: 285,5 tỷ đồng
Lợi nhuận: 32,265 tỷ đồng 

Và thông qua một số vấn đề khác.

Chi tiết xem thêm file đính kèm./
Tệp đính kèm:   SNG_2011.04.13_Nghi quyet DHDCD.rar

 

Theo HNX
Thích và chia sẻ bài viết này trên:
Theo dõi Lequang.vn qua FB, G+: